Інвестыцыі ЕС

UAB „Ikarai“ įgyvendina dalinai Europos Sąjungos lėšomis finansuojamą projektą


UAB „Ikarai“ šiuo metu įgyvendina Europos Sąjungos finansuojamą projektą „Investicijos į kovai su COVID-

19 reikalingų priemonių gamybą“ Nr. 03.3.1-LVPA-T-859-01-0045 (toliau – Projektas). UAB „Ikarai“ –

tarptautinės klasės modernus skystų trąšų gamintojas.

Šiuo metu UAB „Ikarai“ gamina Ikar trąšų gamybos technologija paremtą produkciją. Siekdama

modernizuoti gamybinę bazę, skatinti inovacijas gamyboje, didinti darbo našumą ir efektyvumą,

produkcijos kokybę, patenkinti verslo partnerių ir rinkos poreikius bei prisidėti prie kovai su COVID-19

reikalingų produktų gamybos, UAB „Ikarai“ inicijavo projektą „Investicijos į kovai su COVID-19 reikalingų

priemonių gamybą“, kurio metu įsigis ir gamybos procese įdiegs modernią ir inovatyvią dezinfekavimo

priemonių gamybos-išpilstymo technologiją, kuri leis pagaminti dezinfekavimo priemones.

Šis Projektas iš dalies finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų

Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo

konkurencingumo skatinimas“ Nr. 03.3.1-LVPA-T-859 priemonę „COVID-19 produktai LT“. Bendra projekto

vertė siekia 131.340,00 eurų, iš kurių 124.773,00 eurų sudaro Europos Sąjungos subsidija, o 6.567,00 eurų –

įmonės nuosavas indėlis. Projekto veiklos pradėtos įgyvendinti 2021 m. vasario mėn. 24 d. ir bus užbaigtos

2021 m. balandžio mėn. 8 d.