Ние сме ИКАР

ИКАР е съвременен производител на течни торове от световна класа. Технологиите на ИКАР - ефективни течни торове, уникални по своята формула, разработени от един от най-добрите екипи от агротехници, осигуряващи професионални технологични решения.  


ИКАР прилага уникална и ясна класификация на продуктовите линии, което осигурява възможност за избор на ефективни продукти от следните класове продукти на ИКАР с много голяма точност:

·         INTENSE - Торове за контрол на растежа;

·         CORRECT - Торове за корекция на елементи;

·         ADD VALUE - Торове, съдържащи елементи с висока добавена стойност;

·         PHYSIO - Торове с физиологичен ефект;

·         ASSIST - Добавки, променящи физичните свойства;

Благодарение на своето ноу-хау, на продуктите и услугите, които предоставя, ИКАР помага на фермерите и партньорите да получават по-високи добиви и печалби, да пестят време и да опазват околната среда. Технологиите на ИКАР са представени в двадесет и една държави по света. Географският обхват на нашите продукти постоянно се разширява.


·        Нашите продукти са резултат от работата на специализирани европейски лаборатории и професионалистите на ИКАР. Течни торове на ИКАР - концентрирани разтвори от хранителни вещества, необходими за растенията.

·        Торовете на ИКАР са уникални, тъй като при разработването на техните формули и състав са отчетени особеностите на климата, почвата и културите в териториите, където те се използ- ват. Собственият център за научна и развойна дейност, лабораторията в завода и постоянните комуникации с дистрибуторите и фермерите дават възможност за незабавна реакция на проме- ните на пазара и възникналите нужди.

·        В производството се използват само материали с премиум качество, което гарантира концентраци- ята на торовете. Благодарение на използването само на висококачествени суровини се гарантира липсата на фитотоксичност за растенията. Стриктният качествен контрол и модерните производствени линии гарантират качеството на произведените продукти.

·        Международните дистрибутори на ИКАР са истински професионалисти в своята сфера. ИКАР внимателно подбира, обучава и осъществява сътрудничество само с надеждни дистрибутори и партньори за всички пазари.

·        В завода на ИКАР се прилагат енергоспестяващи и щадящи околната среда решения, с които се редуцират производствените разходи и се мини- мизират вредните въздействия върху природата..