IKAR Elais

  • IKAR Elais

IKAR Elais

Азотно-серeн тор, обогатен с молибден. Сярата стимулира фотосинтезата, производството на хлорофил, респираторните процеси, метаболизма на азота и въглерода, образуването на много витамини, ензими и етерични масла. Азотът стимулира и регулира много процеси на развитие и растеж и се включва в състава на протеините, нуклеиновите киселини и ензимите. Молибденът участва в метаболитните процеси на азота и фосфора и гарантира ефективността на тези процеси. Фазата на интензивен растеж се характеризира с повишена абсорбция на серните торове. Снабдените със сяра растения използват по-ефикасно азота от почвата благодарение на повишената ефективност на активността в кореновата зона. Взаимодействието на азота, сярата и молибдена води до непрекъснат растеж, своевременно развитие, по-високо качество на културите, повишена ефективност на азотните торове и на абсорбцията на другите хранителни вещества, участващи в процеса на растежа.

CЪСТАВ
**Плътност 20 C, г/мл 1.35
*pH 1:10 H2O 7.5-8.0
Амиден азот (N-NH4) 10%, 135 г/л
Сяра (S) 24%, 320 г/л
Молибден (Mo) 0.4%, 5.0 г/л

НОРМА

Oт 50 мл/дка до 500 мл/дка, в зависимост от обработваната култура и регион.

СЪВМЕСТИМОСТИ

IKAR Elais може да бъде смесен с много торове и пестициди (инсектициди, фунгициди). Не използвайте с продукти, съдържащи мед, сулфати, минерални масла и алкални продукти (pH> 8). Преди да смесите се препоръчва да направите малко количество от сместа, за да проверите, дали не се получават утайки, като също се препоръчва и да напръскате малка област, с цел да проверите дали няма да има фитотоксичен ефект върху растението.

Share