Assist

Добавки, променящи физичните свойства
IKAR Korekt

IKAR Korekt

IKAR KorektПрепаратът е предназначен за регулиране на pH на водата, използвана за разтворите. Повечето от пестицидите, а понякога и торовете, използвани за пръскане, имат рН> 7, което предизвиква о...
IKAR PerfectEnter

IKAR PerfectEnter

IKAR PerfectEnterСпомагателен продукт за подобряване на разпръскването на торове и други използвани за листно прилагане препарати и тяхното усвояване. При добавяне на този продукт в разтвора се подобр...
IKAR PerfectPh

IKAR PerfectPh

IKAR PerfectPhПрепаратът е предназначен за регулиране на pH на водата, използвана за разтворите. Повечето от пестицидите, а понякога и торовете, използвани за пръскане, имат рН> 7, което предизвикв...
IKAR PerfectStick

IKAR PerfectStick

IKAR PerfectStickПроникващо диспергиращо вещество. Благодарение на подобряването на абсорбцията на използваните за пръскане продукти с добавянето на този нетоксичен и екологично чист материал се осигу...