Intense

Торове за контрол на растежа
IKAR IntenseGrain

IKAR IntenseGrain

IKAR IntenseGrainОсновните елементи на тора - фосфор (Р) и калий (К), подпомагат процесите на развитие, а микроелементите, съдържащи се в него, стимулират процесите на цъфтеж и плодообразуване. Борът ...
IKAR IntenseOil

IKAR IntenseOil

IKAR IntenseOilКомплексeн течeн тор от ново поколение, предназначен за листно торене на маслодайни и зърнени култури. Комплексният тор оказва оптимално въздействие върху растенията по време на фазата ...
IKAR IntenseVeggies

IKAR IntenseVeggies

IKAR IntenseVeggiesКомплексен течен тор от ново поколение, предназначен за листно торене на зеленчуци. В хода на интензивния растеж компонентите на балансирания тор ускоряват развитието на корените, л...
IKAR IntneseFruit

IKAR IntneseFruit

IKAR IntenseFruitКомплексeн течeн тор от ново поколение, предназначен за листно торене на градински растения. В хода на интензивния растеж, компонентите на балансирания тор ускоряват развитието на кор...