IKAR IntenseOil

  • IKAR IntenseOil

IKAR IntenseOil

Комплексeн течeн тор от ново поколение, предназначен за листно торене на маслодайни и зърнени култури. Комплексният тор оказва оптимално въздействие върху растенията по време на фазата на интензивен растеж. Балансираният състав на продукта ускорява растежа, гарантира ефективността на физиологичните процеси, подобрява качествените параметри на реколтата и подобрява усвояването на азота.

CЪСТАВ
Азот (N) 3% [43 г/л]
Фосфор (P2O5) 15% [215 г/л]
Калий (К2O) 20% [290 г/л]
Сяра (S) 7% [100 г/л]
Серен оксид (SO3 17,5% [250 г/л]
pH (1:10) 7.0 - 8.0
Плътност 1.45-1,5 г/мл

НОРМА

Oт 50 мл/дка до 200 мл/дка, в зависимост от обработваната култура и регион.

СЪВМЕСТИМОСТИ

IKAR IntenseOil може да бъде смесен с много торове и пестициди (инсектициди, фунгициди). Не използвайте с продукти, съдържащи мед, сулфати, минерални масла и алкални продукти (pH> 8). Преди да смесите се препоръчва да направите малко количество от сместа, за да проверите, дали не се получават утайки, като също се препоръчва и да напръскате малка област, с цел да проверите дали няма да има фитотоксичен ефект върху растението.

Share