IKAR HiGO cold

  • IKAR HiGO cold

IKAR HiGO cold

Екстрактът от морски водорасли и съдържащите се в него вещества съдействат за бързото адаптиране на растенията към неблагоприятни условия за растеж като топлина, студ, суша, соленост и прекомерна влага. Киселината L-пролин е важна за над десет от процесите на растеж и развитие на растенията: регулиране на осмотичното налягане, регулиране на отварянето на устиците на растенията, издуване на семената, стимулиране на кълняемостта на полените , стимулиране на фотосинтезата, регулиране на биосинтеза на хлорофил. Салициловата киселина в растенията отключва системно придобитата резистентност (SAR) и по този начин осигурява силна защита срещу различни биотични (патогени) и абиотични фактори.

CЪСТАВ
Плътност 1.2 - 1.25 г/мл
Екстракт от водорасли 25% [300.0 г/л]
IKAR formula power* 0,3% [3.4 г/л]
IKAR formula power** 0,005% [0.057 г/л]

НОРМА

Oт 50 мл/дка до 100 мл/дка, в зависимост от обработваната култура и регион.

СЪВМЕСТИМОСТИ

IKAR HiGO cold може да бъде смесен с много торове и пестициди (инсектициди, фунгициди). Не използвайте с продукти, съдържащи мед, сулфати, минерални масла и алкални продукти (pH> 8). Преди да смесите се препоръчва да направите малко количество от сместа, за да проверите, дали не се получават утайки, като също се препоръчва и да напръскате малка област, с цел да проверите дали няма да има фитотоксичен ефект върху растението.

Share