IKAR HiGO infra

  • IKAR HiGO infra

IKAR HiGO infra

Основната цел на използването на аминокиселини е да се облекчи стресът на растенията и да се стимулира растежа и развитието им. С използването на продукти, съдържащи аминокиселини се стимулира интензивния растеж на растенията, които стават по-здрави и по-устойчиви на патогени, абсорбират по-добре хранителните вещества и дават все по-високи и по-високи добиви. Необходимостта от аминокиселини обикновено става очевидна в критичните етапи на растежа. Аминокиселините са от съществено значение за ефективното подобряване на реколтата и нейното качество, абсорбират се най-ефективно чрез листната маса на растенията. Протеините в растенията, както и във всеки жив организъм, изпълняват структурни, метаболитни и транспортни функции. Само L-аминокиселините могат да се използват като допълнителен източник на аминокиселини за растенията.

CЪСТАВ
Аминокиселини 26% [310 г/л]
Свободни aминокиселини

21% [250 г/л]

Плътност 1,2 - 1,25 г/мл

НОРМА

Oт 50 мл/дка до 100 мл/дка, в зависимост от обработваната култура и регион.

СЪВМЕСТИМОСТИ

IKAR HiGO infra може да бъде смесен с много торове и пестициди (инсектициди, фунгициди). Не използвайте с продукти, съдържащи мед, сулфати, минерални масла и алкални продукти (pH> 8). Преди да смесите се препоръчва да направите малко количество от сместа, за да проверите, дали не се получават утайки, като също се препоръчва и да напръскате малка област, с цел да проверите дали няма да има фитотоксичен ефект върху растението.

Share