ES Investicijos

img


UAB „Ikarai“ įgyvendina dalinai Europos Sąjungos lėšomis finansuojamą projektą

UAB „Ikarai“ šiuo metu įgyvendina Europos Sąjungos finansuojamą projektą „Investicijos į kovai su COVID-19 reikalingų priemonių gamybą“ Nr. 03.3.1-LVPA-T-859-01-0045 (toliau – Projektas). UAB „Ikarai“ -tarptautinės klasės modernus skystų trąšų gamintojas. Šiuo metu UAB „Ikarai“ gamina Ikar trąšų gamybos technologija paremtą produkciją. Siekdama modernizuoti gamybinę bazę, skatinti inovacijas gamyboje, didinti darbo našumą ir efektyvumą, produkcijos kokybę, patenkinti verslo partnerių ir rinkos poreikius bei prisidėti prie kovai su COVID-19 reikalingų produktų gamybos, UAB „Ikarai“ inicijavo projektą „Investicijos į kovai su COVID-19 reikalingų priemonių gamybą“, kurio metu įsigis ir gamybos procese įdiegs modernią ir inovatyvią dezinfekavimo priemonių gamybos-išpilstymo technologiją, kuri leis pagaminti dezinfekavimo priemones. Šis Projektas iš dalies finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ Nr. 03.3.1-LVPA-T-859 priemonę „COVID-19 produktai LT“. Bendra projekto vertė siekia 131.340,00 eurų, iš kurių 124.773,00 eurų sudaro Europos Sąjungos subsidija, o 6.567,00 eurų – įmonės nuosavas indėlis. Projekto veiklos pradėtos įgyvendinti 2021 m. vasario mėn. 24 d. ir bus užbaigtos 2021 m. balandžio mėn. 8 d.

UAB „Ikarai“ įgyvendina dalinai Europos Sąjungos lėšomis finansuojamą projektą


UAB „Ikarai“ šiuo metu įgyvendina Europos Sąjungos finansuojamą projektą „Investicijos į dizaino ir rinkodaros inovacijų sukūrimą ir diegimą įmonėje“ Nr. 13.1.1-LVPA-K-861-01-0276 (toliau – Projektas). UAB „Ikarai“ – tarptautinės klasės modernus skystų trąšų gamintojas.
Šiuo metu UAB „Ikarai“ gamina Ikar trąšų gamybos technologija paremtą produkciją. Vienas svarbiausių UAB „Ikarai“ uždavinių tiek trumpalaikėje, tiek ilgalaikėje perspektyvoje – reagavimas į sparčiai besivystančios trąšų gamybos rinkos tendencijas. Siekdama įžengti į naujas produkcijos pardavimo rinkas, UAB „Ikarai“ inicijavo projektą „Investicijos į dizaino ir rinkodaros inovacijų sukūrimą ir diegimą įmonėje“, kurio metu įmonė planuoja sukurti naują, unikalią 10 litrų skystų trąšų pakuotę. Šios pakuotės unikalumas leis įmonei leis pasiekti naujas rinkas ir 30-35% padidins IKAR produktų asortimentą.

Šis Projektas iš dalies finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 13 prioriteto „Veiksmų, skirtų COVID-19 pandemijos sukeltai krizei įveikti, skatinimas ir pasirengimas aplinką tausojančiam, skaitmeniniam ir tvariam ekonomikos atgaivinimui“ Nr. 13.1.1-LVPA-K-861 priemonę „Kūrybiniai čekiai COVID-19“. Bendra projekto vertė siekia 49.570,00 eurų, iš kurių 37.177,50 eurų sudaro Europos Sąjungos subsidija, o 12.392,50 eurų – įmonės nuosavas indėlis. Projekto veiklos pradėtos įgyvendinti 2022 m. sausio mėn. 5 d. ir bus užbaigtos 2022 m. gruodžio mėn. 31 d.